آدرس:

​​​​​​​ولنجک، میدان شهید شهریاری، ابتدای خیابان درکه، درب جنوبی دانشگاه شهید بهشتی (رو به روی حراست)

تلفن: 22431617-021

​​​​​​​  

​​​​​​​