صفحه اصلی
وبینارهاى کمیته اخلاق در پژوهش زیستى
  • 936 مشاهدات

معاونت پژوهشى و فناورى دانشگاه شهید بهشتى کمیته اخلاق در پژوهش زیستى برگزار میکند.

چهارشنبه 21 مهر 1400  _  ساعت 13-9 

برای اطلاعات بیشتر فایل مربوطه را دانلود نمایید.

دانلود فایل
افزودن نظرات