درباره

ریاست

مدیریت پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی
 
 
  مسئول راه‌اندازی پژوهشکده​​​​​​​
​​​​​​​clip_image004.png

 

 

 

پروفسور مجتبی زارعی ​​

     پست الکترونیک: mzarei@me.com
     شماره تماس: ۲۹۹۰۵۸۰1

  معاون آموزشی - پژوهشی
clip_image004.png

 

 

 

دکتر مسعود طهماسیان

     پست الکترونیک: m_tahmasian@sbu.ac.ir

      شماره تماس: ۲۹۹۰۵۸۰۳​

 
 
مدیر اجرایی
clip_image004.png

 

 

حمیدرضا شریفی

     پست الکترونیک: sharifi3241@yahoo.com

      شماره تماس: ۲۹۹۰۵۸1۳​

​​