درباره پژوهشکده

معرفی پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی

پژوهشکده علوم و فناوری های پزشکی اولین نهاد تحقیقاتی در کشور است که با همکاری وزارت بهداشت و وزارت علوم در جهت تقویت تحقیقات میان رشته‌ای مورد علاقه طرفین تاسیس شده است. به منظور کاهش شکاف و تقویت تعامل میان محققین علوم پایه و مهندسی با پژوهشگران علوم پزشکی، دکتر فرهادی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1394 با ایده تأسیس یک پژوهشکده مشترک بین دو وزارت توافق کردند و مأموریت انجام این مهم را به دکتر طهرانچی ریاست وقت دانشگاه شهید بهشتی سپردند. متعاقبا، دکتر مجتبی زارعی مسئول راه‏اندازی پژوهشکده تحت عنوان "پژوهشکده علوم و فناوری‏های پزشکی" تعیین گردیدند. پژوهشکده علوم و فناوری‏های پزشکی با سه گروه در تاریخ 1395/3/29 به تصویب شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

گروهای پژوهشی مصوب در پژوهشکده:
1. گروه مهندسی پزشکی (Biomedical Engineering)
2. گروه فناوری های هسته ای در پزشکی  (Nuclear Technology in Medicine)
3. گروه علوم و مهندسی اعصاب (Neuroscience and Neuroengineering)
 
محورهای فعالیت پژوهشکده:
• خلاقیت و نوآوری در فناوری‏های مهندسی پزشکی بیوالکتریک، بیومغناطیس و بیوفوتونیک جهت ارتقاء خدمات حوزه سلامت
• خلاقیت و نوآوری در کاربرد فناوری‏های هسته‏ای در علوم زیستی پزشکی و حوزه سلامت
• اختراعات مهندسی در زمینه حوزه سلامت
• اجرای کارآزمایی‏های بالینی جهت بررسی فناوری‏ها در حوزه سلامت
• استفاده از ریاضیات، آمار و علوم کامپیوتر در تحلیل اطلاعات پزشکی و مدل سازی بیماری‏ها
• تاسیس و بهره‏برداری از بانک ملی مغز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سازمان پزشکی قانونی کشور
• خلاقیت و نوآوری در زمینه تحلیل تصاویر پزشکی-زیستی


بروشور پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی (فارسی) 
بروشور پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی (انگلیسی)