معرفی سیستم اتوماسیون

​​​​​​​​​​​​​​​​​واحد اتوماسیون اداری و مالی​یکی از واحدهای نرم افزاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطاات دانشگاه، واحد پشتیبانی سامانه های اتوماسیون اداری و مالی است. ماموریت این واحد تحلیل، نیازسنجی، استقرار و پشتیبانی سامانه های کاربردی حوزه اتوماسیون اداری و مالی در دانشگاه است.
این واحد از سال  1374 در راستای تامین نیازهای سامانه ای دانشگاه، آغاز به فعالیت نموده است. تا سال 1382 نیاز نرم افزاری واحدهای مختلف به صورت مجزا به شکل سامانه های جزیره‎ای برطرف می شد، با توسعه فناوری اطلاعات و خدمات آن در دانشگاه و به منظور یکپارچه ‎سازی و تحت وب بودن سامانه ها، بررسی نیاز و تحلیل فرایندهای دانشگاه از سال 1382 آغاز و سرانجام در سال 1385 این سامانه در سراسر دانشگاه جهت الکترونیکی نمودن فرایندهای اداری، مالی و مکاتباتی پیاده سازی و راه اندازی شد.


در حال حاضر نرم افزار اتوماسیون اداری دانشگاه‌در چهار حوزه مکاتبات، مالی، منابع انسانی و لجستیک، با 24 نرم افزار مختلف و حدود 3000 کاربر در حال خدمت رسانی به کاربران دانشگاه است.

نرم افزارهای اتوماسیون اداری و مالی:

​​​​​​​1-نرم افزارهای حوزه مکاتبات اداری شامل مرکز مدیریت، میزکار، مدیریت جلسات، مدیریت اسناد، مدیریت کارها، اشخاص، عمومی
2-نرم افزارهای حوزه لجستیک شامل انبار، اموال
3-نرم افزارهای حوزه مالی شامل حسابداری، بودجه و اعتبارت، حسابداری عاملین، حقوق و دستمزد، قراردادها، تامین کنندگان
4-نرم افزارهای حوزه منابع انسانی شامل پرسنلی، حضور و غیاب، تشکیلات سازمانی، آموزش، رفاه-بیمه، ارزیابی عملکرد، بازنشستگی


شرح وظایف:
​​​​​​​

•    همکاری با واحدهای مرتبط در مرکز فناوری برای بررسی، ارزیابی و پیشـنهاد مناسب ترین سامانه نرم افزاری اتوماسیون
•    پیگیری و نظارت بر روند استقرار کامل سـامانه های اداری و مالی
•    نظارت و کنترل بر کارایی سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه، به منظور اطمینان از صحت عملکرد آن
•    پشتیبانی از نرم افزارهای سامانه اتوماسیون، تنظیم دسترسی ها و پیگیری رفع اشکالات مربوط به آن
•    نظارت و کنترل بر بروزرسانی نرم افزارهای حوزه اتوماسیون اداری و مالی
•    کمک به بررسی و نظارت بر صحت عملکرد پشتیبان گیری و انتقال داده های سامانه های اتوماسیون
•    پاسخگویی و راهنمایی در خصوص حل مسائل و مشکلات کاربران در استفاده از سامانه های اتوماسیون
•    بهینه سازی و ارتقای کارایی سامانه های نرم افزاری اتوماسیون بر اساس نیاز دانشگاه

 

راهنماي اتوماسيون جهت هيات علمي و كاركنان جديد الاستخدام نامه دبيرخانه جذب

آدرس استفاده از سامانه اتوماسیون اداری و مالیhttps://office.sbu.ac.ir   است.

برای تعریف کارتابل برای اعضای محترم هیات علمی لازم است نامه درخواست (الگوهای تعریف شده) به مدیریت منابع انسانی ارسال و پس از تایید به بخش اتوماسیون ارسال می گردد.

برای تعریف کارتابل کارکنان غیر هیات علمی رسمی و پیمانی و قراردادی نامه درخواست (الگوهای تعریف شده) به مدیریت منابع انسانی ارسال و پس از تایید به بخش اتوماسیون ارسال می گردد.

برای تعریف کارتابل کارکنان شرکتی نامه درخواست (الگوهای تعریف شده) به مدیریت پشتیبانی ارسال و پس از تایید به بخش اتوماسیون ارسال می گردد.

برای دریافت نام کاربری و پسورد و رفع اشکالات لازم است از طریق میزخدمات فناوری، درخواست ارسال گردد.

همچنین راهنماهای نرم افزار بعد از ورود به سیستم اتوماسیون از منوی راهنمای سیستم هم قابل دسترس است.