اهداف و ماموریت ها 
 
اهداف و ماموریت ها : 

·      تدوین سیاست های کلان دانشگاه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
·      توسعه فراگیر فناوری اطلاعات در کلیه حوزه های دانشگاه
·      تامین و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
·      ایجاد زیرساخت شبکه برای رسیدن به یک شبکه درون سازمانی پرسرعت، با قابلیت دسترسی بالا و امن
·      تامین و توسعه و پشتیبانی استقرار سامانه های مکانیزه اداری، مالی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی برای رسیدن به یک سازمان الکترونیکی
·      برقراری و مدیریت ارتباطات با شبکه های برون سازمانی ( اینترنت، شبکه علمی، شبکه توری)
·      ارائه مشاوره و پشتیبانی در زمینه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات
·      تامین دسترسی امن و مطمئن کاربران به داده ها و اطلاعات سازمانی 
·      تامین و توسعه سیستم های امنیتی و حفاظت داده ها، شبکه و سامانه ها
·      فرهنگ سازی، آموزش و بازآموزی کارکنان در استفاده از سامانه ها و ابزار های فناوری اطلاعات و ارتباطات
·      نظارت بر حسن انجام کلیه فعالیت های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد های دانشگاه