اهداف و ماموریت ها 

 • تدوین سیاست های کلان دانشگاه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • توسعه فراگیر فناوری اطلاعات در کلیه حوزه های دانشگاه
 • تامین و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • ایجاد زیرساخت شبکه برای رسیدن به یک شبکه درون سازمانی پرسرعت، با قابلیت دسترسی بالا و امن
 • تامین و توسعه و پشتیبانی استقرار سامانه های مکانیزه اداری، مالی، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی وفرهنگی برای رسیدن به یک سازمان الکترونیکی
 • برقراری و مدیریت ارتباطات با شبکه های برون سازمانی ( اینترنت، شبکه علمی، شبکه توری)
 • ارائه مشاوره و پشتیبانی در زمینه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • تامین دسترسی امن و مطمئن کاربران به داده ها و اطلاعات سازمانی
 • تامین و توسعه سیستم های امنیتی و حفاظت داده ها، شبکه و سامانه ها
 • فرهنگ سازی، آموزش و بازآموزی کارکنان در استفاده از سامانه ها و ابزار های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • نظارت بر حسن انجام کلیه فعالیت های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد های دانشگاه