​​​

دستاوردهای مرکز فناوری اطلاعات از بدو تاسیس تا کنون

  عنوان پروژه ها سال بهره برداری
44 چهارمین پلتفرم وب سایت انگلیسی دانشگاه 1400
43 پرتال جامع دانشگاهی 1400
42 وب سایت دانلود ابزارها 1400
41 پرتال بهشتی من 1400
40 خودکارسازی رزومه اعضاء هیات علمی 1400
39 داشبورد مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 1400
38 سامانه تمدید قرارداد اعضاء هیات علمی پیمانی 1400
37 سامانه ارتقاء و ترفیع اعضاء هیات علمی 1400
36 سامانه بازنشستگی 1400
35 سامانه قراردادها 1400
34 راه‌اندازی فایروال وب (WAF) 1400
33 پشتیبان‌گیری راه‌ دور اطلاعات در داخل دانشگاه 1399
32 سامانه بودجه و اعتبارات پژوهشی 1399
31 چهارمین پلتفرم وب سایت فارسی دانشگاه 1399
30 سامانه علم سنجی 1399
29 سامانه کسر از حقوق  1397
28 ایجاد وایرلس یکپارچه SBU در دانشگاه  1397
27 مدیریت پهنای باند اینترنت   1396
26 سامانه ارزیابی عملکرد 1396
25 سامانه رفاه   1396
24 سامانه آرشیو الکترونیک  1394
23 سامانه بودجه و اعتبارات 1394
22 سامانه تغذیه  1393
21  سامانه درس‌افزار 1393
20 شناسه بهشتی 1393
19 ایجاد بستر مجازی سازی   1392
18 سامانه دما 1392
17 سومین پلتفرم وب سایت دانشگاه    1391
16 سامانه میزخدمت 1391
15 سامانه حقوق و دستمزد 1391
14 راه‌اندازی آنتی ویروس مرکزی و WSUS 1390
13 سامانه ارزشیابی و نظرسنجی 1390
12 سامانه آزمون 1390
11 سامانه انبار و اموال 1388
10 تاسیس اولین مرکز داده 1386
9 دومین پلتفرم وب سایت دانشگاه  1386
8 تاسیس سایت 110 رایانه‌ای  1386
7 سامانه مکاتبات، اتوماسیون اداری و مالی 1385
6 سامانه جامع آموزشی، پژوهش و دانشجویی 1385
5 سامانه سپهر (آموزشی)    1381
4 سامانه کتابخانه 1378
3 ایجاد هسته‌های شبکه شمال، مرکز و جنوب دانشگاه 1378
2 اولین پلتفرم وب سایت دانشگاه 1375
1 راه‌‌اندازی اولین پست الکترونیک 1374