صفحه اصلی
قابل توجه کاربران شبکه دانشگاه
  • 8448 مشاهدات

به اطلاع کاربران شبکه و سامانه های دانشگاه  می رساند به منظور انجام امور نگهداری شبکه، يکشنبه مورخ ۲۲ /۱۴۰۰/۰۱  از ساعت ۲۰ به مدت ۶ ساعت کلیه سامانه های روی شبکه دانشگاه دچار اختلال خواهد بود.

افزودن نظرات