صفحه اصلی
قابل توجه کاربران سامانه اتوماسیون اداری و مالی
  • 6766 مشاهدات

به اطلاع کاربر​​ان اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه می رساند به منظور انجام برخی تغییرات نرم‎ افزاری، سامانه اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰ خارج از دسترس خواهد بود.

افزودن نظرات