صفحه اصلی
قابل توجه کاربران اتوماسیون اداری و مالی
  • 958 مشاهدات

به اطلاع کاربر​​ان اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه می رساند به منظور انجام برخی تغییرات نرم‎ افزاری، سامانه اتوماسیون اداری و مالی دانشگاه روز سه شنبه مورخ  1400/6/9 از ساعت ۱۴ تا ۱۹  خارج از دسترس خواهد بود.

 

افزودن نظرات