صفحه اصلی
سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی
  • 1777 مشاهدات

سیزدهمین جشنواره بین المللی فارابی

تمامی پژوهشـگران حوزه علـوم انسـانی و اسـلامی می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس WWW.FARABIAWARD.IR از بیست و هفتم شهریورماه آثار علمی خود را ثبت کنند.
 جشنواره بین‌المللی فارابی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بنیاد ملی نخبگان، کمیسیون ملی یونسکو، دفتر منطقه‌ای و کمیسیون ملی آیسسکو و موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر ساله برگزار می‌شود.