معاون

​​​​​​​​​​​​معاون : دکتر جواد اطاعت

تحصيلات: دكتري علوم سیاسی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 29902225

ايميل: j_etaat@sbu.ac.ir

رزومه دکتر جواد اطاعت