صفحه اصلی
اطلاعیه مصاحبه دکتری علوم کامپیوتر
  • 661 مشاهدات

قابل توجه داوطلبین محترم مصاحبه دکتري علوم کامپیوتر

داوطلبین محترم جهت مصاحبه دکتري درتاریخ98/3/25 ساعت 8:30 به گروه علوم کامپیوتر طبقه (منفی1) مراجعه نمائید.

گروه علوم کامپیوتر