اخبار

پروژه‌هـای عمرانی دانشگاه شهید بهشتـی افتتاح شد

دکترنوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ دوشنبه 24 خرداد1400 با حضور در دانشگاه شهید بهشتی برخی از پروژه‌های عمرانی دانشگاه را افتتاح نمود.

بازدید 237
گزارش ‌صد و نودمین جلسه شورای دانشگاه شهیـد بهشتـی

صد و نودمین جلسه شورای دانشگاه، به ریاست دکترسعداله نصیری قیداری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، چهارشنبه پنجم خرداد 1400 برگزار شد.

بازدید 418
تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه شهیدبهشتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقدشد

تفاهم‌نامه همکاری،  دوشنبه 10 خرداد 1400 به امضاء دکتر نصیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی و  دکتر غلامرضا پناه، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.

بازدید 938

اطلاعیه ها

انتصاب سرپرست معاونت آموزشی دانشکده الهیات و ادیان

دکتر نصیری قیداری طی حکمی دکتر علی قاسمی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی  دانشکده الهیات منصوب کرد.

انتصاب سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده علوم زمین

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 7 اردیبهشت 1400، دکتر محمدحسین آدابی، استاد دانشکده علوم زمین را به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده فوق منصوب کرد.

انتصاب سرپرست گروه اقتصاد

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 13 اردیبهشت 1400، دکتر حسین صمصامی مزرعه آخوند، استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی را به عنوان سرپرست گروه اقتصاد دانشکده فوق منصوب کرد.

ابقای مدیر گروه مخابرات

دکتر سعداله نصیری قیداری رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 19 اردیبهشت 1400، دکتر داوود غرویان، دانشیار دانشکده مهندسی برق را در سمت مدیر گروه مخابرات ابقا نمود. 

کنگره ، همایش ها و کارگاه های آموزشی