پژوهشی

بخش IT پژوهشکده

 

 

 

سایت پژوهشکده

 

* سایت پژوهشکده با داشتن  کامپیوترهای مجهز و بروز آماده خدمت رسانی به دانشجویان عزیز در مقاطع (دکتری و کارشناسی ارشد) می باشد.

 

* همچنین  در سایت کامپیوتر دانشجویان عزیز می توانند با استفاده از اسکنر و پرینتر متصل به کامپیوتر کارهایی از قبیل اسکن مقالات و متون و همچنین چاپ آنها را انجام دهند.

 

* ساعات کار سایت از ساعت 8 الی 17  می باشد.نرم افز ارها ی مهم کار دانشجویان نیز روی کامپیوترها نصب شده تا بتوانند راحت تر کارهایشان را انجام دهند. ​

 

* مکان سایت در طبقه دوم جنب دبیرخانه پژوهشکده می باشد.