رشته مهندسي هوافضا از مهر ماه 1386 به عنوان یک گروه در دانشکده مهندسی فناوری های نوین فعاليت آموزشي خود را در مقطع کارشناسی ارشد آغاز نموده است. این رشته یکی از رشته‌های گروه فنی مهندسی و داراي ماهيت ميان رشته اي است که در سال‌های اخیر جاي خود را در بين رشته‌های راهبردی دانش و فناوري باز نموده است. رشته مهندسی هوافضا در مقطع كارشناسي به صورت تك گرايشي بوده و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دارای گرایشهای دینامیک و کنترل پرواز، آیرودینامیک، پیشرانش (جلوبرندگی)، سازه های هوایی و مهندسی فضايي است. در حال حاضر، در رشته مهندسي هوافضای اين دانشكده، گرايشهای مهندسي فضايي، دینامیک پرواز و کنترل، سازه های هوایی و پیشرانش دایر است.
Responsive Image


دکتر مهدی آهنگر
استادیار
زمینه تخصص: سامانه های پیشرانش الکترومغناطیسی، احتراق، شبیه سازی عددی
تلفن:      (داخلی 113) ۲۲۴۳۱۹۶۴ ۲۱ ۹۸+
پست الکترونیکی:  m_ahangar@sbu.ac.ir

Responsive Image


دکتر سجاد سمیع­ پور
استادیار
زمینه تخصص: طراحی، ساخت و تولید اجسام پرنده،
​​​​​​​تلفن:      (داخلی 114) ۲۲۴۳۱۹۶۴ ۲۱ ۹۸+
پست الکترونیکی:  s_samipour@sbu.ac.ir

Responsive Image


دکتر علیرضا طلوعی
دانشیار
زمینه تخصص: ...
تلفن:      (داخلی 111) ۲۲۴۳۱۹۶۴ ۲۱ ۹۸+
پست الکترونیکی:  toloei@sbu.ac.ir

Responsive Image


دکتر اسلام عزت نشان​​
استادیار
زمینه تخصص: جریان‌های چندفازی، آیروهیدرودینامیک، آکوستیک
 تلفن:      (داخلی 114) ۲۲۴۳۱۹۶۴ ۲۱ ۹۸+
پست الکترونیکی:  e_ezzatneshan@sbu.ac.i

Responsive Image


دکتر سید امیر مهدی قنادپور
دانشیار
زمینه تخصص: تحلیل و طراحی سازه‌ها، آزمون‌های تجربی مواد و ساز‌ه‌ها، مکانیک محاسباتی
تلفن:      (داخلی ۱۱۰) ۲۲۴۳۱۹۶۴ ۲۱ ۹۸+
پست الکترونیکی: a_ghannadpour@sbu.ac.ir   ،   a.ghannadpour@gmail.com

Responsive Image


دکتر سعید محمودخانی
استادیار
زمینه تخصص: دینامیک سازه، آیروالاستیسیته، ارتعاشات غیرخطی
​​​​​​​تلفن:      (داخلی 115) ۲۲۴۳۱۹۶۴ ۲۱ ۹۸+
پست الکترونیکی:  s_mahmoudkhani@sbu.ac.ir

Responsive Image


دکتر سید مهدی میرساجدی
استادیار
زمینه تخصص: 
تلفن:      (داخلی 109) ۲۲۴۳۱۹۶۴ ۲۱ ۹۸+
پست الکترونیکی:  m_mirsajedi@sbu.ac.ir 

Responsive Image


دکتر محمدرضا نوابی
دانشیار
زمینه تخصص: ...
تلفن:      (داخلی 112)  ۲۲۴۳۱۹۶۴ ۲۱ ۹۸+
پست الکترونیکی:  m_navabi@sbu.ac.ir