صفحه اصلی
نحوه انتخاب واحد
  • 432 مشاهدات

قابل دانشجویان ورودی 1400:

توضیحات لازم در رابطه با نحوه انتخاب واحد در ترم جاری در فایل پیوست این اطلاعیه ارائه شده است.

دانلود فایل
افزودن نظرات