صفحه اصلی
اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد
 • 2722 مشاهدات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دفاع از پایان‌نامه آقای امیر محمد چگنی

دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد با عنوان:

« تحول ساختار بزرگ مقياس كيهان با استفاده از كد جوولوشن»

​​​​​

 •  تاریخ۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۰۰
 • استاد راهنما: آقای دکتر نیما خسروی
 • استاد مشاور : علیرضا وفائی صدر          
 • داوران:  آقای دکتر سید محمد صادق موحد، خانم دکتر مرضیه فرهنگ
*********
 
 
 
 

دفاع از پایان‌نامه آقای خلیل سبکبار ابرغان

 
دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد با عنوان:

 

«پيچيدگي از ديدگاه هولوگرافي و انتقال فاز QCD»

​​​​​

 

 

 •  تاریخ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
 • استاد راهنما:  آقای دکتر محمد علی‌اکبری​​​​​​​
 • داوران:  آقای دکتر سیامک سادات گوشه، خانم دکتر معصومه قاسم‌خانی
*********
 
 
 
 

دفاع از پایان‌نامه خانم زهرا علی اکبر زاده

 
دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد با عنوان:

 

«تشكيل ساختارهاي غير خطي كيهاني در چهارچوب نظريه‌ي مجموعه گشت»

​​​​​

 

 

 •  تاریخ۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۵:۰۰
 • استاد راهنما:  آقای دکتر نیما خسروی​​​​​​​
 • داوران:   آقای دکتر سید محمد صادق موحد، ​​​​​​​خانم دکتر مرضیه فرهنگ
*********

 

 

 

 

دفاع از پایان‌نامه خانم شیما امیر انتظاری

 
دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد با عنوان:

 

« بررسي توليد حالت هاي چلانده با استفاده از سيستم هاي اپتو مكانيك»

​​​​​

 

 

 •  تاریخ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰
 • استاد راهنما:  خانم دکتر معصومه دشتدار،  آقای دکتر علی دلفی رضایی
 • داوران:   آقای دکتر مجید قناعت شعار، آقای دکتر روح الله کریم زاده
*********
 
 
 
 
 

دفاع از پایان‌نامهآقای مسعود الهیان

 
دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد با عنوان:

 

« بررسي قضيه فري براي مدل الكتروديناميك كوانتومي در چارچوب نسبيت خيلي خاص»

​​​​​

 

 

 •  تاریخ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰
 • استاد راهنما:  خانم دکتر معصومه قاسم خانی،
 • داوران:  آقای دکتر شهو عبدالسلام،  آقای دکتر حمیدرضا سپنجی
*********
 
 
 
 
 
 

دفاع از پایان‌نامهآقای مهران جمال پور کلور

 
دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد با عنوان:

 

« تحرك پذيري ناهمسانگرد به واسطه پراكندگي از ناخالصي در مواد دو بعدي»

​​​​​

 

 

 •  تاریخ ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۸:۳۰
 • استاد راهنما: خانم دکتر ترانه وظیفه شناس،
 • داوران:   خانم دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی، ​​​​​​​خانم دکتر محبوبه هوشیار
*********
 
 
 
 
 

دفاع از پایان‌نامه خانم موژان ظهیری راد

 
دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد با عنوان:

 

« سنتز نانوساختارهاي نيمه فلزي متشكل از مواد دو بعدي براي كاربري در الكترونيك انعطاف پذير و ابرخازن »

​​​​​

 

 

 •  تاریخ ۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۵:۳۰
 • استاد راهنما: : آقای دکتر سید مجید محسنی
 • داوران:   خانم دکتر محبوبه هوشیار،  آقای دکتر روح الله کریم زاده
*********
 
 
 
 
 
 

دفاع از پایان‌نامه  آقای نوید طالبی زاده

 
دانشجوی دوره‌ی کارشناسی ارشد با عنوان:

 

« تناظر فضا-زمان دوسيته و نظريه ميدان همديس»

​​​​​

 

 

 •  تاریخ ۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
 • استاد راهنما: :  آقای دکتر حسین شجاعی
 • داوران:    آقای دکتر مهرداد فرهودی،  آقای دکتر حمیدرضا سپنجی
*********
 
افزودن نظرات