اخبار

مکتب حاج قاسم به اخلاق تکیه دارد، دانشگاه باید از بعد اخلاقی ایشان درس بگیرد

مکتب حاج قاسم به اخلاق تکیه دارد، دانشگاه باید از بعد اخلاقی ایشان درس بگیرد

بازدید 53
نشست هم‌افزایی هیأت رئیسه دانشگاه با اعضای هیأت‌علمی دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی برگزار شد

نشست هم‌افزایی هیأت رئیسه دانشگاه با اعضای هیأت‌علمی دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی برگزار شد

بازدید 49

پیام ریاست

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر موتابی

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر موتابی

انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکده مدیریت و حسابداری

انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکده مدیریت و حسابداری

انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی

انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکدۀ علوم ورزشی و تندرستی

انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

انتصاب رئیس کارگروه تخصصی کرسی‌های نظریه‌پردازی دانشکده ادبیات و علوم انسانی