صفحه اصلی
پیام تبریک رئیـس دانشـگاه به مناسبت روز کارمنــد
  • 2346 مشاهدات

به نام آنکه جــان را فکـرت آموخت

 

هفته اول شهریورمـاه به پـاس بزرگـداشت شهیـدان والامقـام رجـایی و باهنـر، مزیـن به‌نام دولـت و روز چهـارم این‌ماه به‌نام روز کارمنـد نامگـذاری شده است. این روز فـرصت مغتنـمی برای تجلیـل از انسانهـای شریفـی است که خالصـانه و عاشقـانه برای خدمـت به خلـق و رضـای حضـرت دوست تـلاش می‌کننـد.

منابع‌انسانی مهم‌تریـن و ارزشمندتریـن سرمایـه هر کشـور و جامعـه است و بی‌تریـد دانشـگاه‌ به عنوان سنگـر مقـدم تولید علـم، دانـش و فناوری بدون همـدلی، مشارکت و مساعـی کارمندان متخصص به عنوان سرمایه‌های انسانی، در تحقق برنامه‌ها، اهداف و آرمان‌های ترسیم شده موفق نخواهـد بـود.

با گرامیداشت یاد و خاطره شهـدای والامقـام دولت، روز کارمنـد را به کارمنـدان خـدوم و متعهـد کشـور به ویژه همـکاران عزیـزم در دانشـگاه بزرگ شهید بهشتـی تبریک عـرض می‌نمایـم. ضمـن قدردانـی از خدمـات، تـلاش‌ها و کوشـش‌های خالصـانه و متعهـدانه همکـاران شریفـم، در این روزهای سخـتِ همه‌گیـری ویروس منحـوس کرونـا، برای همـگان از بـارگاه حضـرت احدیـت آرزوی سلامتـی و تندرستـی مـی‌نمایـم.

 

سعدالله نصیری قیداری

رئیس دانشگـاه شهید بهشتـی

شهریور 1400

افزودن نظرات