صفحه اصلی
برگزاری همایش
  • 1027 مشاهدات

 

بنیاد ابن سینا مسکو برگزار میکند:


نشست علمی:

موضوع: "رویکرد قرآن به جنسیت؛ مطالعه موردی روی آورد جنسیتی قرآن و تورات به داستان آفرینش"

سخنران: قاسم درزی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)

زمان: شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۳۰


لینک شرکت در جلسه:
https://meets.islamfond.ru/ch/iran-russia/l/en