صفحه اصلی
فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم
  • 1815 مشاهدات

فراخوان مقاله

"اولین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم و ششمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم"

پوستر همایش 

(جهت توضیحات تکمیلی،به قسمت "رویدادهای پژوهشکده مطالعات میان رشته ای" سایت دانشگاه مراجعه شود.)