صفحه اصلی
اطلاعیه جلسات دفاع پژوهشکده
  • 766 مشاهدات

 

اطلاعات برگزاری جلسات دفاع پژوهشکده اعجاز قرآن در قسمت"رویدادهای پژوهشکده" اعلام میگردد.

 

اخبار دفاع های برگزار شده نیز در قسمت"پژوهشی" سایت، در "پایان نامه های کارشناسی ارشد" قابل ملاحظه میباشد.