صفحه اصلی
مطالعه تطبیقی نظام مدارا در قرآن و علوم اجتماعی
  • 532 مشاهدات

🔹انجمن علمی دانشجویی پژوهشکده اعجازقرآن برگزار می‌کند :

🔰 سلسله جلسات چهارشنبه‌ای با دانش‌آموختگان✒️📚

💠این جلسات با اهداف ذیل برگزار می‌گردد :
- ایجاد بستری برای ارتباط دانش‌آموختگان و دانشجویان 
- آشنایی با پایان نامه‌های دفاع شده و حوزه‌های پژوهشی 
- انتقال تجربیات
- شکل گیری پژوهش‌های جدید
 
🔻جلسه دوم :

🔸 عنوان پایان‌نامه : مطالعه تطبیقی نظام مدارا در قرآن و علوم اجتماعی

🔹 نویسنده : خانم کوچک یزدی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآنی- پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهیدبهشتی

🔹 زمان: چهارشنبه ۲۳ تیرماه - ساعت ۱۱
🔹 آدرس جلسه:
Http://194.225.24.96/anjoman-elmi-1