پیشینه

براساس شواهد و مدارک موجود، نخستين معاون پژوهشي دانشگاه دکتر صادق مبين بود که از مرداد 1353 تا 1356 به عنوان «معاون تحقيقاتي» دانشگاه قبول مسئوليت نمود. پس از ايشان مهندس مهدي هروي تا بهمن ‎ 1360 و سپس دکتر احمد خاکزاد تا تير 1361 تصدي معاونت تحقيقاتي دانشگاه را برعهده داشتند. از آبان‎ 1362 تا مرداد 1364، هم‎زمان با قبول مسئوليت مهندس قاسم جابري‎پور نام اين معاونت به «معاونت برنامه‎ريزي آموزشي و پژوهشي» تبديل شد با سه زير مجموعه:
 
1.دفتر هماهنگي و برنامه‎ريزي آموزشي و پژوهشي ( اين دفتر رسماً در تاريخ 18/10/62 آغاز به‎کار کرد)، 

2.دفتر روابط دانشگاهي و امور بين‎الملل،

3.کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد.

 
درتاريخ پانزدهم مرداد 1363 «معاونت برنامه‎ريزي آموزشي و پژوهشي» به «معاونت امور پژوهشي» تغيير نام داد. دکترمحمد زالي مسئوليت اين معاونت را تا خرداد 1365 برعهده داشت.
 
از خرداد 1365 تا مرداد 1376 دکتر حسين نمازي عهده‎دار معاونت امورپژوهشي دانشگاه شد. مسئوليت «معاونت امور پژوهشي» دانشگاه در مهر 1376 به دکتر زهرا صباغيان محول شد.
 
معاونت امور پژوهشي دانشگاه از سال 1369 تا سال 1379 با چهار زير مجموعه زير به فعاليت‎هاي خود ادامه داد:
 
1.دفتر هماهنگي و برنامه‎ريزي پژوهشي؛
 
2.دفتر روابط دانشگاهي و روابط بين‎الملل؛
 
3.کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد؛
 
4.مرکز چاپ و انتشارات.
 
درسال 1379 «معاونت امورپژوهشي» به «معاونت پژوهشي» تغيير نام داد.
 
در بهمن‎ 1379 «دفتر روابط دانشگاهي و روابط بين‎الملل» از معاونت امور پژوهشي دانشگاه جدا شد و همچنان به‎عنوان يک واحد مستقل تحت نظارت حوزه رياست دانشگاه و با نام «دفتر روابط دانشگاهي و همکاري‎هاي علمي بين‎المللي» فعال است.
 
در اواخر سال 1384 نام معاونت پژوهشي به «معاونت پژوهشي و فناوري» تغيير يافت. در آن زمان «معاونت پژوهشي و فناوري» داري زيرمجموعه‎هاي زير بود:
 
1.دفتر برنامه‎ريزي و هماهنگي امور پژوهشي؛
 
2.کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد؛
 
3.مرکز چاپ و انتشارات؛
 
4.مرکز خدمات رايانه و ماهواره؛
 
5.مرکز رشد واحدهاي فناوري؛
 
6. مرکز کارآفريني.
 
اکنون زيرمجموعه‎هاي مديريتي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه به شرح زير است:
 
1.مديريت برنامه ریزی، نظارت و پژوهش تحصیلات تکمیلی.
2.مديريت پشتيباني پژوهشي و فناوري.
 
3.مديريت فناوری و ارتباط با صنعت.
4. مدیریت کتابخانه مرکزی.
 
 
  • ادارات و مراکز
 
1.مرکز نشر آثار علمی دانشگاه.
 
2.مرکز رشد واحدهاي فناوري و کارآفرینی. 
 

​