مرکز نشر آثار علمی یکی از مدیریت‌های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و متشکل از دو ادارۀ  نشر کتاب و مجلات علمی است.