مرکز نشر آثار علمی یکی از مدیریت‌های معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه و متشکل از دو ادارۀ 1. نشر کتاب و 2. مجلات علمی است.