برگزاری وبینار چشم انداز صلح در خاورمیانه
  • 649 مشاهدات
15 مهر

بدین وسیله به اطلاع کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان گرامی می رساند اولین پیش نشست چهارمین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی و خوشه تحقیقاتی (3) مسائل حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تحت عنوان «چشم انداز صلح در خاورمیانه: بحران های نوظهور و سیاست های قدیمی» با سخنرانی دکتر امیر محمد حاجی یوسفی با موضوع: «صلح ناممکن: سیاست و قدرت در خاورمیانه» و دکتر علی اصغر داوودی با موضوع: «نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی و کنش‌گری صلح»، مورخ سه شنبه 15 مهر 1399 از ساعت 18 الی 20 در سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. آدرس سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی http://sbu.ac.ir/webinar

افزودن نظرات