مدیر آموزش دانشکده:
اعظم وحیدی نژاد


 
شماره تماس:
29905843
 
Responsive Image
کارشناس گروه علوم رفتاری و شناختی و مدیریت ورزشی:
حمید خردمند
شماره تماس:
29905844
Responsive Image
کارشناس گروه علوم زیستی و گروه بازتوانی در ورزش:
شبنم سبلانی
شماره تماس:
29905845
 
Responsive Image
کارشناس گروه کارشناسی:
مرجان تقوی
شماره تماس:
29905846
ایمیل:
marjan.taghavi94@gmail.com
Responsive Image
کارشناس دروس عمومی:
حمید خردمند
شماره تماس:
29905844
Responsive Image