صفحه اصلی
اطلاعیه تمهیدات آموزشی ناشی از اوج هم گیری ویروس کرونا
  • 2134 مشاهدات

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند،

      با توجه به شرایط ویژه کنونی ناشی از اوج همه گیری ویروس کرونا و موافقت معاونت محترم آموزشی دانشگاه تمهیدات آموزشی فایل پیوست برای دانشجویان در نظر گرفته شده است.

دانلود فایل
افزودن نظرات