صفحه اصلی
تغيير شيوه آموزشي به آموزشي - پژوهشي (دانشجويان ورودي 1399)
  • 5792 مشاهدات

قابل توجه دانشجویان محترم ورودی 1399
       به اطلاع می رساند طبق لیست پیوست، دانشجویانی که حائز شرایط تغییر شیوه آموزشی به آموزشی- پژوهشی می باشند ، فرم تبدیل وضعیت خود را از سایت دریافت نموده و پس از تکمیل و تعیین استاد راهنمای پیشنهادی، از طریق پست الکترونیکی به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

 VU-EDUOFFICE@SBU.AC.IR

 

دانلود فایل
افزودن نظرات