Faculty Profile

امیر فرهنگ نیا

استادیار

امیر فرهنگ نیا

ادبیات و علوم انسانی / زبان و ادبیات عربی

Lessons Faculty

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
روش تحقیق و ماخذ شناسی 2 هر هفته، يك شنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
متون نثر دوره معاصر (2) 2 هر هفته، چهارشنبه، 16:00-18:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
مکتب های ادبی 2 هر هفته، يك شنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
گفت و شنود 2 2 هر هفته، دوشنبه، 14:00-16:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
ترجمه از عربی به فارسی 2 هر هفته، شنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی عربی 2 هر هفته، يك شنبه، 14:00-16:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
تحلیل و نقد نثر دوره معاصر 2 هر هفته، شنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401