Faculty Profile

سیده بتول حسنی

استادیار

سیده بتول حسنی

علوم و فناوری زیستی / زیست شناسی سلولی - مولکولی

Lessons Faculty

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
زیست شناسی عمومی 2 (علوم جانوری) 2 هر هفته، شنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
متون تخصصی 2 هر هفته، يك شنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
مبانی گیاه شناسی 3 هر هفته، دوشنبه، 08:30-10:00، هر هفته، چهارشنبه، 10:00-11:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی 1 هر هفته، شنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
آزمایشگاه مبانی گیاه شناسی 1 هر هفته، يك شنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
سمینار 2 هر هفته، چهارشنبه، 17:00-19:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
زیست شناسی تکوینی گیاهی 2 هر هفته، دوشنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
کاربرد زیست فناوری در گیاهان 2 هر هفته، دوشنبه، 13:30-15:30 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته 2 هر هفته، چهارشنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401