Faculty Profile

فراهم احمدزاده

دانشیار

فراهم احمدزاده

علوم محیطی / تنوع زیستی و مدیریت اکو سیستم ها

Theses Faculty

پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1. بررسی تنوع ژنتیکی کرم های خاکی در مزارع کشاورزی زاگرس شمالی
  شادی کریمی فرد 1400
 2. بررسی جغرافیای تبارشناختی زنبور مخملی (Hymenoptera, Apidea) Bombus terrestris از ایران
  یاسمن رنجبران 1400
 3. جغرافیای تبار شناختی سوسمارهای دم دراز بیابانی ( جنس مزالینا) در ایران
  حمید برومند 1400
 4. تعیین محدوده های داغ زیستگاهی دوزیستان ایران با استفاده از مدل های توزیع گونه ای
  راضیه حاجی ولی 1399
 5. بارکدینگ DNA و ارزیابی تنوع گونه ای الیگوکت های آب شیرین پارک ملی لار.
  مریم باقری 1398
 6. تدوین و الویت بندی استراتژی های مدیریت تعارض میان انسان و حیات وحش با استفاده از روش waspas
  فروغ محمدی علی آباد 1398
 7. جغرافیای تبار شناختی سوسمار سه خط (Lacerta media) در ایران
  سمیه قانع عامله 1398
 8. بررسی تبار شناختی مولکولی سوسمارهای صخره زی آناتولی جنس آپاتیا
  مریم عظیمی بیدار 1398
 9. مقایسه روش های شناسایی گونه ای در پرندگان؛ مورفولوژی در برابر بارکدینگ دی ان ای :مطالعه موردی گنجشک سانان منطقه حفاظت شده انگوران
  احسان طالبی 1398
 10. حضور کشتی چسب گونه Amphibalanus eburneus در آب های ایرانی دریای خزر، منطقه گمیشان
  زهرا جابری منش 1397
 11. بررسی تنوع ژنتیکی سوسمارهای خاردم ایرانی و بین النهرین در ایران با نگاهی بر حفاظت.
  سحر بدری اهری 1397
 12. کاربرد DNA بارکدینگ جهت حفاظت گونه های حیات وحش شاخص جانوری ایران.
  بهاره زاهدیان پیشخانی 1397
 13. تعیین محدوده های داغ زیستگاهی پستانداران رایج ایران با استفاده از روش های مدلسازی توزیع گونه
  الهام ابراهیمی 1396
 14. بررسی تعارض میان کشاورزان و حیات وحش و ارائه راهکارهایی برای کاهش تعارض ها در استان مازندران
  مژگان اسداللهی 1396
 15. جغرافیای تبارشناختی قورباغه پادراز جنگلی (Rana pesudodalmatina)
  نگار امیری 1396
 16. بررسی تنوع ژنتیکی سوسمار سنگلاخ بلانفوردPristutus rupestris در ایران
  آفرین شهریاری 1395
 17. بررسی رابطه تاکسونومیک دو گونه سوسمار خاردم ایرانی و بین النهرینی؛ رویکرد حفاظتی
  زینب قائدی 1395