Faculty Profile

لطفعلی کوزه گر کالجی

دانشیار

لطفعلی کوزه گر کالجی

علوم زمین / جغرافیای انسانی و آمایش

Lessons Faculty

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
جغرافیای شهری ایران 2 هر هفته، چهارشنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
جغرافیای گردشگری 2 هر هفته، دوشنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
برنامه ریزی کاربری اراضی شهر 2 هر هفته، سه‌شنبه، 08:00-10:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401
قوانین و مقررات توسعه شهری در ایران 2 هر هفته، چهارشنبه، 10:00-12:00 نیم سال دوم سال تحصیلی 1400-1401