Faculty Profile

محمود ابوالقاسمی

دانشیار

تاریخ بروزرسانی: 1401/06/31

محمود ابوالقاسمی

علوم تربیتی و روان‌شناسی / رهبری و توسعه آموزشی

Home Faculty

زمینه کاری

  • مدیریت آموزشی آموزش عالی اسیاست گذاری آموزشی اثر بخشی آموزش
  • تماس

    رایانامه: m-abolghasemi@sbu.ac.ir
    تعداد بازدید: 1530