Faculty Profile

محمدرضا قلمبران

استادیار

محمدرضا قلمبران

علوم و فناوری زیستی / زیست شناسی سلولی - مولکولی

Articles Faculty

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Increase diosgenin in fengreek seedling by cobalt nanoparticles"
  Sedighe Motevalli, Seyedeh Batool Hassani, Mohammad Reza Ghalambaran
  Rhizosphere, 2021
 2. "Increase of diosgenin in fenugreek seedlings by cobalt nanoparticles"
  Sedighe Motevalli, Seyedeh Batool Hassani, Mohammad Reza Ghalambaran, Hassan Rezadoost Chahardeh
  Rhizosphere, Vol. 18, 2021
 3. "Bioimpedance sensor to detect water content in milk based on van Der Pauw method"
  Masoomeh Ashoorirad, Rasool Baghbani, Mohammad Reza Ghalambaran
  IET Nanobiotechnology, Vol. 15, No 7, pp.611-618, 2021
 4. "Fe3O4 magnetic nanoparticles improve the vitrification of mouse immature oocytes and modulate the pluripotent genes expression in derived pronuclear-stage embryos"
  Yasaman Abbasi, Samira Hajiaghalou, Farzaneh Baniasadi, Vahid Pirhajati Mahabadi, Mohammad Reza Ghalambaran, Rouhollah Fathi
  CRYOBIOLOGY, Vol. 100, pp.81-89, 2021
 5. "Enzymatic response and metal ion content in roots of corn and broad beans planted in soil contaminated with gasoline"
  Mohammad Reza Ghalambaran, Seyedeh Sharifeh Hosseini Kordkheili, Francoise marie christiane Bernard
  International Journal of Environmental Sciences and Technology, Vol. 17, No 2, pp.973-982, 2019
 6. "Effect of Two Blue- green Algae and Tragacanth Coated Seed in Maize under Salinity Stress"
  Mahsa Soltani Nejad, Niloofar Mostafavi, Mohammad Reza Ghalambaran, Seyedeh Batool Hassani, Francoise marie christiane Bernard
  Journal of Phycological Research, Vol. 3, No 1, pp.337-346, 2019
 7. "Evaluation of genetic diversity of carnation cultivars using CDDP and DAMD markers and morphological traits"
  Abbas Saeidi, ZOHA JABAL AMELI, Mohammad Reza Ghalambaran
  Nucleus (India), Vol. 61, No 2, pp.129-135, 2018
 8. "Vitrification of mouse GV-oocytes by the means of nanoparticles"
  Yassaman Abbasi, فرزانه بنی اسدی, Samira Hajiaghalou, Mohammad Reza Ghalambaran, Rouhollah Fathi
  REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE, Vol. 37, No 1, pp.17-18, 2018
 9. "EFFECT OF MAGNETITE NANOPARTICLES ON SYMBIOTIC NITROGEN FIXATION AND GROWTH OF SOYBEAN PLANTS"
  Mohammad Reza Ghalambaran, کاظم خاوازی
  JOURNAL OF BIOLOGICAL PHYSICS AND CHEMISTRY, Vol. 13, No 13, pp.90-95, 2013
 10. "Bacterial Adsorption Onto Monolayer Ferromagnetic Nanofilms"
  فرحناز انصاری, مسعود کاوش, روبرت هووارتس, Mohammad Reza Ghalambaran, جرمی رامسدن
  Journal of Bionanoscience, Vol. 4, No 1, pp.1-4, 2010
 11. "Growth rate enhancement of Bradyrhiyzobium japanicum due to magnetite nanoparticles"
  Mohammad Reza Ghalambaran, Jeremy J. Ramsden, Farah Ansari
  Journal of Bionanoscience, Vol. 3, No 1, pp.1-6, 2009
 12. "طول عمر گل های شاخه بریده ژربرا تحت تاثیر اسانس آویشن و سالیسیلیک اسید"
  محمدرضا قلمبران، فرانسواز برنارد، محمد عبدالهی
  زیست شناسی ایران، نسخه 32، شماره 1، صفحات:1-10، 1397
 13. "تاثیر غلظت های مختلف آلژینات کلسیم بر برخی از شاخص های فیزیولوژیک رشد گیاهچه ذرت (Zea mays L.) تحت تنش آلودگی ترکیبات نفتی (گازوئیل)"
  محبوبه ده یادگاری، محمدرضا قلمبران، فرانسوازماری کریستین برنارد
  پژوهش های گیاهی، نسخه 30، شماره 4، صفحات:776-788، 1396
 14. "اثر کود اوره پوشش دار بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت شیرین رقم سینگل کراس 403 تحت شرایط کم آبیاری"
  نسرین فرید، سید عطا الله سیادت، محمدرضا قلمبران، محمدرضا مرادی تلاوت
  تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، نسخهشماره 3، صفحات:115-128، 1395
 15. "بررسی امکان رشد سلول های استخوانی (Saos- روی داربست های پوشش دار شده با نانوذرات کیتوزان-آلژینات"
  حوری نصیرنیا، محمدرضا قلمبران، امیر میمندی پور، منصور بیات
  پژوهشهای سلولی و ملکولی، نسخه 28، شماره 3، صفحات:413-419، 1393
 16. "بررسی امکان رشد سلولهای استخوانی(Saos-2) روی داربست های پوشش دار شده با نانوذرات کیتوزان-آلژینات"
  حوری نصیرنیا، محمدرضا قلمبران، امیر میمندی پور، منصور بیات
  زیست شناسی ایران، نسخه 28، شماره 3، صفحات:413-419، 1393

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 1. "The effect of chitosan-salicylic acid and chitosan-GABA nanocomposite on the longevity of gerbera cut flowers"
  Mahdieh Salimi, Fatemeh Rahimi, Mohammad Reza Ghalambaran, Seyedeh Batool Hassani
  8th International e-congress on Nanoscience & Nanotechnology, pp.415-415, 2021
 2. "Evaluation of changes in physiological parameters related to the longevity of gerbera cut flowers under treatment Ascorbic iron nanoparticles"
  Razieh Rafiei, Mohammad Reza Ghalambaran, Seyedeh Batool Hassani
  8th International e-congress on Nanoscience & Nanotechnology, pp.413-413, 2021
 3. "Mouse mature oocyte vitrification under static magnetic field"
  فرزانه بنی اسدی, Mohammad Reza Ghalambaran, Samira Hagiaghalu, Abdolhossien Shahvardi, Rouhollah Fathi
  Scientific Challenges of Cryobiology-CRYO2018, 2018
 4. "Magnetite nanoparticles as moderators of extreme conditions during Bradyrhizobium japonicum growth"
  Mohammad Reza Ghalambaran
  NSTI-Nanotech Conference Expo, pp.574-577, 2010
 5. "Magnetite nanoparticles enhance growing rate of Bradyrhizobium japonicum"
  Jeremy J Ramsden, Mohammad Reza Ghalambaran
  NSTI-Nanotech Conference Expo, pp.146-150, 2009
 6. "Effect of iron nanoparticles in controlling bacterial blight pathogen Xanthomonas bean"
  Mohammad Reza Ghalambaran
  The 5th Asia - Pasific Industrial Engineering and Management Systems Conference APIEMS 2004, 2004
 7. "بررسی تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی مرتبط با طول عمر گل شاخه بریده ژربرا تحت تیمارهای آسکوربیک اسید و نانوذره آهن آسکوربیک"
  راضیه رفیعی، سیده بتول حسنی، محمدرضا قلمبران
  بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، صفحات:14-15، 1399
 8. "تاثیر تیمار های نانو ذره کیتوزان و اسید سالیسیلیک بر طول عمر گل شاخه بریده ژربرا ی سفید و قرمز"
  مهدیه سلیمی، محمدرضا قلمبران، سیده بتول حسنی
  بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، صفحات:5-6، 1399
 9. "تاثیرنانوذرات کبالت بر تولید دیوسژنین در گیاه شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L)"
  صدیقه متولی، محمدرضا قلمبران، سیده بتول حسنی، مریم سادات قریشی
  ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، شماره 1 ، صفحات:519-522، 1398
 10. "عکس العمل میزان تولید دیوسژنین در گیاه شنبلیله تحت تاثیر نانوذرات مس"
  مریم سادات قریشی، محمدرضا قلمبران، سیده بتول حسنی، صدیقه متولی
  ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، صفحات:22-26، 1398
 11. "تاثیر نانوذرات کیتوزان بر میزان اسید آمینه فنیل آلانین در بذر برنج (Oryza sativa L.)"
  آذر کوه نوردماهر، محمدرضا قلمبران، سیده بتول حسنی
  ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، صفحات:1-14، 1397
 12. "Magnetic Fe3O4 nanoparticles modulate the expression of pluripotent genes in embryos derived from vitrified GV oocytes"
  یاسمن عباسی، فرزانه بنی اسدی، سمیرا حاجی آقا لو، محمدرضا قلمبران، روح الله فتحی
  دومین کنگره سلامت مردان-ناباروری مردان، صفحات:1-2، 1396
 13. "پاسخ مورفولوژی و فیزیولوژیکی گیاه شنبلیله با استفاده از نانوذرات و یونهای کبالت و مس"
  سپیده کریمی، محمدرضا قلمبران
  دومین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمعوری اسلامی ایران، صفحات:1-2، 1396
 14. "پوشش دهی بذر، راهکاری برای افزایش تاثیر سیستم دفاعی گیاه ذرت در برابر سمیت کادمیوم"
  بتول زحمتی آقالطفعلی، فرانسوازماری کریستین برنارد، محمدرضا قلمبران
  اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران، صفحات:143-143، 1394
 15. "بررسی تائثیر پوشش بذر کیتوزان در بهبود مقاومت گیاه ذرت ( Zea mays L.)تحت تنش شوری"
  مهسا سلطانی نژاد، فرانسوازماری کریستین برنارد، محمدرضا قلمبران
  اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه زیست شناسی ایران، 1394
 16. "بررسی اثر غلظتهای مختلف آلژینات سدیم بر جوانه زنی بذر و شاخصهای رشد ذرت (mays L.) Zea در شرایط تنش آلودگی ترکیبات نفتی (گازوئیل)"
  محمدرضا قلمبران، فرانسوازماری کریستین برنارد، محبوبه ده یادگاری
  چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، صفحات:1-1، 1394
 17. "تاثیر غلظت های مختلف پلیمر زیستی آلژینات بر جوانه زنی و شاخص های فیزیولوژیکی بذر گوجه فرنگی زودرس (Solanum Lycopersycum)"
  محبوبه ده یادگاری، محمدرضا قلمبران، فرانسوازماری کریستین برنارد
  چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، صفحات:4-8، 1394
 18. "بررسی اثر غلظت های مختلف آلژینات سدیم بر جوانه زنی بذر و شاخصهای رشد ذرت (ZEA mays) در شرایط تنش آلودگی نفتی( گازوئیل)"
  محبوبه ده یادگاری، محمدرضا قلمبران، فرانسوازماری کریستین برنارد
  چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران، صفحات:1-4، 1394
 19. "بررسی تاثیر پوشش های پلیمریک بر میزان جوانه زنی و شاخص های فیزیولوژیکی بذر شبدر برسیم (Trifolium alexandrium)."
  مهسا سلطانی نژاد، فرانسوازماری کریستین برنارد، محمدرضا قلمبران
  سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، صفحات:1-16، 1394
 20. "بررسی تاثیر پوشش های پلیمر زیستی و رسی بر درصد جوانه زنی و شاخص های فیزیولوژیکی بذر شبدر برسیم (Trifolium alexandrium)"
  بتول زحمتی آقالطفعلی، فرانسوازماری کریستین برنارد، محمدرضا قلمبران
  سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، صفحات:1-11، 1394
 21. "بررسی تاثیر نانوذرات کیتوزان بر تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی گل شاخه بریده ژربرا"
  فیروزه زندی گوهرریزی، محمدرضا قلمبران، فرانسوازماری کریستین برنارد
  اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، صفحات:6-10، 1393
 22. "تاثیر نانوذرات کیتوزان بر طول عمر و فعالیت آنزیم آنتی اکسیدان در گل شاخه بریده ژربرا"
  فیروزه زندی گوهرریزی، محمدرضا قلمبران، فرانسوازماری کریستین برنارد
  اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران، شماره 1 ، صفحات:1-4، 1393
 23. "بررسی تاثیر نانوذرات کیتوزان بر کنترل پراکسیداسیون لیپیدهای غشا در گل شاخه بریده ژربرا"
  فیروزه زندی، محمدرضا قلمبران، فرانسوازماری کریستین برنارد
  دومین همایش سراسری کشاورزی ومنابع پایدار، صفحات:1-4، 1393
 24. "تاثیر الیسیتور کیتوزان بر تولید و نشت رنگدانه زرد در کشت درون شیشه ای ریشه گلرنگ"
  راحله گرزی، فرانسوازماری کریستین برنارد، محمدرضا قلمبران
  هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، 1393
 25. "تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی رشد و فعالیت آنزیمی ریشه تحت تاثیر آلودگی گازوئیل در محیط رشد گیاه ذرت"
  سیده شریفه حسینی کردخیلی، محمدرضا قلمبران، غلامحسین ابراهیمی ‌پور
  اولین همایش تخصصی زیست پالایی، 1392
 26. "بررسی تجزیه و تحلیل تابعی (دینامیکی و کلاسیک فرایند رشد فیزیلوژیکی بیوماس و دانه ماش تحت تاثیر اثرات متقابل فاصله بین بوته و رقم"
  محمدرضا قلمبران
  هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، 1381
 27. "بررسی تغییرات عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه سویا تحت تاثیر کود استارتر ازته در تراکم و الگوهای کاشت مختلف"
  محمدرضا قلمبران
  چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، 1375