Faculty Profile

وحید عزیزی

مربی

تاریخ به‌روزرسانی: 1402/07/06

وحید عزیزی

علوم و فناوری زیستی / علوم جانوری و زیست شناسی دریا

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: دانشگاه خوارزمی تهران، زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی جانوری
  • کارشناسی ارشد: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زیست شناسی - علوم جانوری
  • کارشناسی: دانشگاه شهیدبهشتی - تهران، زیست شناسی جانوری، 1370 ← 1374

علایق پژوهشی

نوروفیزیولوژی و اندوکرینولوژی

تماس

شماره تماس: 5907
رایانامه: v_azizi [at] sbu.ac.ir
تعداد بازدید: 3970