مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
ما یک هدف داریم و آن این است: «احترام گذاشتن به کرامت انسانی». کار اصلی معاونت فرهنگی و اجتماعی ارتقای کرامت انسانی همه کسانی است که در دانشگاه هستند و از این طریق ارتقاء دانشگاه شهید بهشتی. برای تحقق این هدف علاوه بر امکانات و شرایط خاص لازمه‌اش عزم جدی و همکاری دانشگاهیان است.

اخبار و اطلاعیه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی