صفحه اصلی
 برنده مسابقه فرهنگی شماره 57
  • 9014 بازدید

 برنده مسابقه فرهنگی شماره 57

آقای سروش شیخ ممو دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک

سوال مسابقه: فینال مسابقات والبیال جام رمضان در چه تاریخی و بین کدام تیم ها برگزار می شود؟

پاسخ مسابقه: فینال مسابقات جام رمضان در تاریخ ۳ خردادماه بین تیم های پردیس شهید عباسپور و انجمن علوم ورزشی  برگزار خواهد شد.

 

 

 


 

افزودن نظرات