صفحه اصلی
ارتقاء معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به مرتبه دانشیاری
  • 2818 بازدید

 دکتر فریبا زرانی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و معاون آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت. اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده، ارتقاء ایشان را تبریک میگویند.

افزودن نظرات