صفحه اصلی
انتخاب پایان نامه فارغ التحصیل دکتری رشته روانشناسی بالینی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی به عنوان پایان نامه برتر کشوری (جایزه دکتر علی اکبر سیاسی)
  • 741 مشاهدات


رساله دوره دکتری تخصصی دکتر سعید صادقی (استادیار پژوهشکده علوم شناختی و مغز) دانش آموخته در رشته روانشناسی بالینی از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهیدبهشتی برنده جایزه زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی شد. جایزه زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی که شامل لوح تقدیر، تندیس زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی و یک قطعه سکه بهار آزادی است به پایان نامه برتر دوره دکتری در رشته روانشناسی هر دو سال یک بار در زمان برگزاری کنگره انجمن روانشناسی ایران اهداء می گردد. این جایزه در اختتامیه هشتمین کنگره روانشناسی ایران مورخ 28/8/1400 به دکتر سعید صادقی اعطا شد.

 

افزودن نظرات