صفحه اصلی
اولین وبینار مرکز تحقیقات روانشناسی اجتماعی برگزار می شود
  • 594 مشاهدات

یکشنبه 7 آذر 1400 وبینار پژوهش در شناخت اجتماعی توسط زهرا رضا زاده دانشجوی دکتری رشته روانشناسی و تحت نظر دکتر پگاه نجات به صورت مجازی برگزار می شود. جزئیات بیشتر در پوستر زیر قابل دسترس است.

 

 

افزودن نظرات