صفحه اصلی
دیدار مدیر کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه سلطان قابوس عمان
  • 3230 بازدید

چهارشنبه 26 مرداد 1401 دکتر سیف الجباری، مدیر کتابخانه دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه سلطان قابوس عمان ازدانشگاه شهید بهشتی بازدید کرد. وی ابتدا در دفتر مدیریت همکاری های بین المللی حضور یافت و با تاریخچه، اهداف، ماموریت ها، و دانشکده های دانشگاه آشنا شد. دکتر الجباری با حضور در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی از کتابخانه این دانشکده و دفاتر گروههای علمی بازدید کرد. این بازدید که از ساعت ده صبح آغاز شده بود در ساعت یازده به پایان رسید.


 

افزودن نظرات