صفحه اصلی
سخنرانی علمی با عنوان کتابخانه های انسانی برگزار می شود
  • 1615 بازدید

 آزمایشگاه دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، دوشنبه 2 خرداد 1401 سخنرانی علمی را با عنوان کتابخانه های انسانی برگزار می کند. این سخنرانی توسط بهراد فرزدی دانشجوی کارشناسی ارشد علم  اطلاعات و دانش شناسی این دانشگاه برگزار می شود. این رویداد حضوری و مجازی برگزار می گردد.اطلاعات بیشتر در پوستر قابل مشاهده است.


 

افزودن نظرات