صفحه اصلی
نشست سوء رفتارهای پژوهشی: عواقب و راهکارهای پیشگیری
  • 3939 بازدید

آزمایشگاه دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند: نشست سوء رفتارهای پژوهشی: عواقب و راهکارهای پیشگیری.

سخنرانان:
دکتر مهدی شقاقی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی):
 تاملی فلسفی در سوگیری و سوگیری ضمنی
خانم هما ارشدی (کاندیدای دکتری کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کرمان): انواع سرقت علمی و عواقب آن
امیرحسین رجب زاده عصارها(کاندیدای دکتری علم  اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران):
سامانه‌های تشخیص سرقت علمی: تفسیر درصدهای مشابهت“
زمان: سه شنبه ، 14 تیر 1401
ساعت: 16-18
لینک ورود به جلسه:
http://194.225.24.96/marasem-tarbiati/

افزودن نظرات