صفحه اصلی
وبینار چگونه برای پژوهش خود سرمایه جذب کنیم برگزار شد
  • 4974 بازدید

وبینار چگونه برای پژوهش خود سرمایه جذب کنیم برگزار شد. دوشنبه 13 تیر1401 از ساعت 20-21 وبینار چگونه برای پژوهش خود سرمایه جذب کنیم برگزار شد. مدرس این وبینار دکتر پرستو علیخانی، مدرس مدعو دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی بود. در این وبینار مخاطبان با سامانه ساتع و چگونگی یافتن طرحهای تحقیقاتی و نیز شیوه های جذب سرمایه برای پژوهش آشنا شدند. این وبینار به همت معاونت پژوهشی  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی برگزار شد.

افزودن نظرات