بخش‌های مرکز موزه و اسناد

مرکز اسناد و موزه در ساختمان کتابخانه مرکزی واقع شده است. این مرکز شامل سه بخش آرشیو مرکزی، موزه و اتاق خدمات فنی می‌باشد.

آرشیو مرکزی

آرشیو مرکزی مرکز اسناد اتاقی است با ابعاد حدودی 135 متر که در طبقه اول کتابخانه مرکزی قرار گرفته است. در این اتاق کتب نسخ خطی، چاپ سنگی و سربی، روزنامه‌های قدیمی، تابلوهای اهدایی، اسناد مربوط به دانشگاه و مجموعه انتشارات، صفحه‌های گرامافون، نوارهای کاست و دیگر اقلام دیداری- شنیداری نگه‌داری می‌شود.

موزه

اتاق موزه به متراژ 30 متر در طبقه همکف کتابخانه واقع شده که نمونه‌ای از اقلام موزه‌ای و وقفی در آنجا، در معرض دید کاربران قرار گرفته است.

اتاق خدمات فنی

در اتاق خدمات فنی، کارشناسان بخش موزه و اسناد مستقر هستند. در این بخش امور مربوط به فراهم‌آوری، سازماندهی و آماده‌سازی اقلام اطلاعاتی انجام می‌شود.
اطلاعات تماس:
معرفی مرکز اسناد و موزه
مجموعه منابع