تاریخچه

پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی اولین نهاد تحقیقاتی در کشور است که با همکاری وزارت بهداشت و وزارت علوم در جهت تقویت تحقیقات میان‌رشته‌ای مورد علاقه طرفین تاسیس شده است. به‌منظور کاهش شکاف و تقویت تعامل میان محققین علوم پایه و مهندسی با پژوهشگران علوم پزشکی، دکتر فرهادی وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری و دکتر رضا ملک‌زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1394 با ایده تاسیس یک پژوهشکده مشترک بین دو وزارت توافق کردند و مأموریت انجام این مهم را به دکتر طهرانچی ریاست وقت دانشگاه شهید بهشتی سپردند. متعاقبا، دکتر مجتبی زارعی مسئول راه‌‏اندازی پژوهشکده تحت عنوان «پژوهشکده علوم و فناوری‏‌های پزشکی» تعیین گردیدند. پژوهشکده علوم و فناوری‏‌های پزشکی با سه گروه در تاریخ 1395/3/29 به تصویب شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید.

محورهای فعالیت پژوهشکده:

  • خلاقیت و نوآوری در فناوری‏‌های مهندسی پزشکی بیوالکتریک، بیومغناطیس و بیوفوتونیک جهت ارتقای خدمات حوزه سلامت
  • خلاقیت و نوآوری در کاربرد فناوری‌‏های هسته‌ای در علوم زیستی پزشکی و حوزه سلامت
  • اختراعات مهندسی در زمینه حوزه سلامت
  • اجرای کارآزمایی‏‌های بالینی جهت بررسی فناوری‌‏ها در حوزه سلام
  • استفاده از ریاضیات، آمار و علوم کامپیوتر در تحلیل اطلاعات پزشکی و مدل‌سازی بیماری‌‏ها
  • تاسیس و بهره‌‏برداری از بانک ملی مغز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و سازمان پزشکی قانونی کشور
  • خلاقیت و نوآوری در زمینه تحلیل تصاویر پزشکی - زیستی
راهنماها:
معرفی پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی (فارسی) 
بروشور پژوهشکده علوم و فناوری‌های پزشکی (انگلیسی)