Responsive Image
مدیریت امور مالی در اجرای عملیات مالی دانشگاه در چارچوب ضوابط و قوانین و مطابق با بودجه تفضیلی مصوب و سایر مصوبات هیئت‌امنا با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و سایر قوانین و ضوابط و همچنین تهیه و تنظیم صورت‌های مالی دانشگاه جهت ارایه به مراجع ذیصلاح و نیز نگهداری حساب اموال دانشگاه در ساختار سازمانی دانشگاه زیر نظر معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع قرار دارد.
این مدیریت ضمن انجام نظارت مالی از نظر رعایت قوانین و مقررات مربوط، نگهداری حساب و تنظیم گزارش‌های مالی، مسئولیت پاسخگویی به مراجع قانونی و نظارتی مانند دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و حسابرس منتخب هیئت‌امنا و سازمان امور مالیاتی را در ارتباط با موارد فوق را دارد.
مدیریت مالی در حال حاضر متشکل از یک معاون و پنج اداره که عبارت‌اند از اداره دفترداری و تنظیم حساب، اداره اعتبارات، اداره رسیدگی به اسناد مالی، اداره دریافت و پرداخت و اداره اموال می‌باشد.
جهت تسهیل و تسریع در انجام امور مالی در دانشکده‌ها، معاونت‌ها و پردیس‌های دانشگاه 13 نفر عامل مالی که از کارشناسان حوزه مدیریت مالی هستند مطابق آئین‌نامه مالی و معاملاتی تعیین و زیر نظر رئیس واحد و مدیر امور مالی مشغول انجام وظیفه می‌باشند.
نظر به تحولات اخیر در حوزه اقتصاد کلان و تأکید فراوان به مباحثی چون بودجه‌ریزی عملیاتی، شفافیت مالی و واگذاری تکالیفی همچون اجرای حسابداری تعهدی بخش عمومی که تحول بسیار بزرگی در مدیریت مالی بخش دولتی محسوب می‌گردد نقش و وظایف این مدیریت را بیش‌ از پیش پررنگ و سنگین نموده است.


امروزه اهمیت و نقش تامین مالی در سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی بر کسی پوشیده نیست و مدیریت مالی در هر سازمان به مثابه قلب ، خون‌رسانی به اعضا جهت ادامه حیات را به عهده دارد. از بدو تاسیس دانشگاه شهید بهشتی مدیریت مالی دانشگاه ، با هدف تامین منابع مالی دانشگاه از طریق ارتباط با وزارت دارائی و دریافت اعتبارات مصوب و تخصیصی، محاسبه و پرداخت هزینه‌ها و دریافت درآمدها و نگهداری حساب‌های مربوط، تهیه گزارش‌ها و صورت‌های مالی (ترازنامه ، صورت سود و زیان و …) و ارائه خدمات تدارکاتی و انبارداری و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و معاملاتی دانشگاه  در جهت رسیدن به اهداف دانشگاه حضور مستمر و کلیدی داشته است. در حال حاضر نیز مدیریت مالی به عنوان یکی از دو زیر مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع انجام فرآیندهای مالی و معاملاتی دانشگاه را عهده‌دار بوده و در تلاش است با بهبود روز افزون روند کار با استفاده از امکانات و منابع موجود، به بهترین شکل وظایف محوله را به انجام رسانده و دانشگاه را در رسیدن به اهداف عالی که همانا تربیت نیروهای جوان تحصلیکرده است، یاری نماید و در جهت ساختن کشوری آباد با آینده‌ای روشن گامی هر چند کوچک بردارد.
​​​​
مدیریت مالی - مدیریت هوشمند منابع