صفحه اصلی
بازدید از مرکز موزه و اسناد دانشگاه از سوی مسئولین دانشکده بهداشت و ایمنی
  • 5589 بازدید

بر اساس هماهنگی‌های از پیش صورت گرفته فی مابین مسئولین کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی و دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، روز سه شنبه مورخ ۲۳ خرداد ماه 1401، از سوی رقیه ابویی مهرریزی (مسئول کنابخانه)، مهدیه شریفی فرد ( مسئول روابط عمومی) و پانته‌آ‌ فتوحی‌نیا ( مسئول رسانه ) بازدید از آرشیو مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه انجام شد.

در این بازدید که با هدف راهنمایی جهت تاسیس مرکز اسناد برای دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ترتیب داده شده بود، مسئولین مرکز اسناد و موزه دانشگاه شهید بهشتی به توضیحاتی پیرامون تاریخچه شکل‌گیری بخش نامبرده ، شیوه‌نامه‌های سازماندهی و  نحوه دسترسی به منابع موجود در مرکز پرداختند.

افزودن نظرات